Skilmálar og ábyrgðir

Höfundarréttur og skilmálar

Notkun á vefum Vallarbrauts
Vallarnaut ásamt birgjum fyrirtækjanna áskilja sér rétt til að breyta vöruframboði án fyrirvara, breyta verði án fyrirvara og breyta búnaði án fyrirvara. Upplýsingarnar á vefsvæðinu eru ekki tæmandi og koma aldrei í stað þeirra upplýsinga sem þjónustufulltrúar eða söluráðgjafar Vallarnauts veitir.

Ábyrgð
Allar upplýsingar hér á vef Vallarnauts eru birtar eftir bestu vitund. Vallarbraut tekur ekki ábyrgð á fjárhagslegu eða ófjárhagslegu tjóni af neinu tagi sem notandi eða aðrir kunna að verða fyrir vegna notkunar á vefsvæðinu eða sökum innsláttarvillna, myndbrenglana eða mistaka í uppsetningu.

Höfundaréttur
Vallarnaut á höfundarréttinn á öllum þeim upplýsingum sem fram koma á þessum vef, nema annað sé sérstaklega tekið fram eða leiða megi af eðli máls. Skriflegt samþykki Vallarnauts þarf til að endurbirta upplýsingar sem fram koma á vef Vallarnauts, dreifa þeim eða afrita þær. Ekki skiptir máli hvers eðlis þær upplýsingar eru né í hvaða tilgangi ætlunin er að endurbirta þær, afrita þær eða dreifa þeim.

Vörumerki
Athygli er vakin á því að öll vörumerki á þessum vef eru skráð vörumerki og er algerlega óheimilt að nota þau, dreifa eða afrita nema með skriflegu leyfi eiganda vörumerkisins.

Vöruskil
Vöruskil eru almennt ekki í boði nema lög kveði á um annað

opnunartímar

Flýtileiðir

Vallarbraut@Vallarbraut.Is

S:454-0050